Pomiar i regulacja prędkości obrotowej jest jednym z ważniejszych zagadnień we wszystkich dziedzinach techniki. Nie można sobie obecnie wyobrazić maszyn i urządzeń bez pomiaru prędkości obrotowej. Do pomiarów wykorzystuje się przetworniki wielkości mechanicznych na sygnał elektryczny. Na drodze elektrycznej prędkość może być mierzona bezpośrednio za pomocą przetwarzania na impulsy elektryczne o częstotliwości proporcjonalnej do prędkości obrotowej oraz za pomocą przyrządu pomiarowego.