Baumer Hübner

Baumer

„Precyzja i innowacje od 1934 roku” to motto przyświeca światowemu liderowi w produkcji przetworników obrotu – firmie Baumer Hübner.

Firma Baumer Hübner mieści się w Berlinie i jest producentem m.in.:

  • enkoderów inkrementalnych, z wyjściem sinusoidalnym
  • enkoderów absolutnych
  • enkoderów magnetycznych
  • enkoderów wykonanych w technologii Heavy Duty
  • tachoprądnic
  • wyłączników prędkościowych (mechanicznych, elektronicznych i cyfrowych)
  • kombinacji (np. enkoder + tachoprądnica + wyłącznik)
  • urządzeń przeznaczonych do stref zagrożonych wybuchem
  • akcesoriów (w tym dedykowanych dla powyższych urządzeń)