W kolejnym artykule z cyklu „Szkoła enkoderów” chcielibyśmy opisać sygnały wyjściowe, stosowane w enkoderach firmy LeineLinde. Wyróżniamy dwa typy przenoszenia sygnału – przenoszenie symetryczne i niesymetryczne. Przy przenoszeniu symetrycznym (różnicowym) używa się sygnału i odwrócenia sygnału w odbiorniku, który wychwytuje różnicę między sygnałami…