W dzisiejszym artykule chcielibyśmy zaprezentować nowy system sterowania typ 1277 firmy Schleicher Electronic, który wygląda identycznie jak system typu 1200, ale posiada znacznie większe możliwości. Najważniejszym elementem systemu jest wysoko wydajny procesor Intel i7 Multicore, umożliwiający uruchamianie aplikacji z 64 interpolowanymi osiami i aż 32 systemami. Głównym celem modyfikacji było zmniejszenie kosztów utrzymania i rozbudowy systemu oraz wydłużenie jego żywotności.