Obowiązujące na terenie krajów Unii Europejskiej dyrektywy, dotyczące bezpieczeństwa automatyzacji w przemyśle, dotyczą zapobiegania negatywnym konsekwencjom uszkodzenia maszyny. W szczególności dotyczy to usterek, powodujących uszkodzenia u ludzi i w mieniu. Aby sprostać wymaganiom dyrektywy, wprowadzono pojęcie Poziomu Nienaruszalności Bezpieczeństwa, oznaczonego jako SIL. Szacowanie ryzyka powstania niebezpieczeństwa określane jest przez czterostopniową skalę – od SIL 1 (dla najniższych wymagań) do SIL 4 (wymagania największe).