Dzisiejszy artykuł kończy prezentację przekaźników firmy Schleicher Electronic. Ostatnią grupę stanowią przekaźniki pomiarowe i monitorujące.