Aplikacje, w których określamy pozycję wymagają zastosowania enkodera absolutnego jako elementu sprzężenia zwrotnego. Jeżeli mamy za zadanie określić prędkość obrotową lub liniową, zalecane jest zastosowanie enkodera inkrementalnego.