Firma Schleicher Electronic posiada w swojej ofercie rejestrator zdarzeń MDL 1000P, który rejestruje czas pracy, liczbę wykonanych cykli oraz pozostałe parametry niezbędne do prawidłowego przebiegu procesu.