Kontynuując prezentację produktów firmy Schleicher Electronic, chcielibyśmy przedstawić system RIO – Remote Input Output.