Tachoprądnice są przetwornikami prędkości rzeczywistej bez zróżnicowania w czasie, które wytwarzają sygnał do kontrolera prędkości. Sygnałem wyjściowym z tachoprądnicy jest napięcie, które zmienia się proporcjonalnie do prędkości obrotowej. Jako przykład ich zastosowania, chcielibyśmy opisać obrabiarkę CNC. Jednym z najważniejszych parametrów podczas jej pracy, jest prędkość obrotowa.