Firma BaumerHübner oferuje kombinację trzech urządzeń – enkodera, tachoprądnicy i wyłącznika prędkościowego – w jednej obudowie. Taka kombinacja, oznaczona jako HOG22+HTA11+ES100, stosowana jest w hutnictwie.