Szeregowa transmisja danych coraz częściej zastępuje transmisję równoległą, gdyż posiada wiele zalet, gdy wzrasta ilość transmitowanych danych. Transmisja równoległa opiera się na przenoszeniu każdego bitu przez osobny przewód – w transmisji szeregowej bity przesyłane są jeden za drugim poprzez ten sam przewód. Prostsze jest również rozszerzanie systemu i wbudowanie do niego nowych funkcji. Poniżej podajemy najważniejsze standardy komunikacji szeregowej typu złącze seryjne bus, które są używane w połączeniu z obracającymi się i liniowymi impulsatorami.