Impulsatory umieszcza się często na silnikach elektrycznych, gdzie służą do regulowania prędkości i ustalania pozycji. Wiadomo, że rotor (zwłaszcza w dużych silnikach asynchronicznych) z powodu asymetrii elektrycznej lub magnetycznej łatwo wytwarza napięcie odbiegające od napięcia statora. W silnikach zasilanych bezpośrednio z sieci rozwiązano problem poprzez przemyślane i staranne konstrukcje.