Aby przesyłany kablem sygnał z impulsatora był prawidłowo przekazywany do odbiornika, impedancja wyjściowa impulsatora i impedancja wejściowa odbiornika muszą odpowiadać impedancji kabla. Wtedy kabel działa jako obciążenie czynne i nie występują w nim odbicia oraz przeskoki impulsu. W systemie 24 V nie można w większości przypadków osiągnąć w odbiorniku takiego niskiego oporu, ponieważ wtedy prąd otrzymany na wyjściu byłby zbyt duży.