Podczas podłączania przewodów lub wtyczek do enkodera zazwyczaj korzystamy ze schematu połączeń. Ów schemat zawiera informacje na temat, który styk lub przewód odpowiedzialny jest za przesył danego sygnału. Wśród sygnałów możemy wyróżnić sygnały zasilające (+E Volt i 0 Volt), sygnały wyjściowe (A,B,N i A’,B’,N’) oraz sygnały dodatkowe. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy opisać sygnały zaliczane do grupy dodatkowych – STATUS i +EV SENSOR.