Schleicher

sterowniki RIO

System RIO w sterownikach PLC firmy Schleicher Electronic

Istotą tego systemu jest połączenie sterownika z modułami za pomocą specjalnych zacisków. Praca bez konieczności podłączenia do dużej jednostki sterującej, znacznie redukuje koszty…

System modułowy RIO firmy Schleicher Electronic

Urządzenia peryferyjne łączone za pomocą szyny są zastępowane konwencjonalnym okablowaniem. Rozproszony układ obwodów elektrycznych we/wy oferuje znaczne korzyści…

Nowe produkty w ofercie firmy Schleicher Electronic

Firma Schleicher Electronic poszerzyła ofertę istniejącego systemu RIO o nowy produkt – RIO IL S3. Urządzenie oferuje 8 wejść i 4 wyjścia cyfrowe. Wyjątkowo korzystna relacja…

– karta katalogowa

 • Sterowniki PLC serii microLine

  MCS 20-21 R - sterownik PLC - CANopen - IEC 61131-3
  MCS 20-20 R - sterownik PLC - IEC 61131-3
  MCS 20-11 R - sterownik PLC - CANopen
  MCS 20-10 R - sterownik PLC

 • Moduły komunikacyjne

  RIO BC DP - moduł łączący - Profibus-DP
  RIO EC DP - moduł łączący - ekonomiczny - Profibus-DP
  RIO BC IBS - moduł łączący - Interbus
  RIO EC IBS - moduł łączący - Interbus
  RIO BC CAN DN - moduł łączący - DeviceNet
  RIO EC CAN DN - moduł łączący - ekonomiczny - DeviceNet
  RIO BC CANopen PCS - moduł łączący - CANopen
  RIO EC CANopen PCS - moduł łączący - ekonomiczny - CANopen
  RIO BC xxx COP - moduł łączący - panel operatorski COP
  RIO EC X2 - moduł łączący - XRIO

 • Moduły rozszerzeń

  RIO KE 16 - moduł rozdzielający
  RIO 16I - 16 wejść binarnych - 24 V DC
  RIO 4I 120 VAC - 4 wejścia binarnych - 120 V AC
  RIO 4I 230 VAC - 4 wejścia binarnych - 230 V AC
  RIO 16O - 16 wyjść binarnych - 24 V DC
  RIO 8 O 2A - 8 wyjść binarnych - 24 V DC - 2 A
  RIO 4O R - 4 wyjścia przekaźnikowe - AC/DC 24...240 V - 5 A
  RIO 8 I/O - 8 wejść/wyjść binarnych - 24 V DC
  RIO 8 I 8 I/O - 8 wejść - 8 wejść/wyjść binarnych - 24 V DC
  RIO 4AI +/- 10 V - 4 wejścia analogowe - +/- 10 V
  RIO 4AI 20 mA - 4 wejścia analogowe - 20 mA
  RIO 4AI 4...20 mA - 4 wejścia analogowe - 4...20 mA
  RIO 4AI/4AO +/- 10 V - 4 wejścia/wyjścia analogowe - +/- 10 V
  RIO 4AI/4AO 20 mA - 4 wejścia/wyjścia analogowe - 20 mA
  RIO 4AI/4AO 4...20 mA - 4 wejścia/wyjścia analogowe - 4...20 mA
  RIO T10-10 - moduł temperaturowy PT100/PT1000
  RIO T20-10 - moduł temperaturowy K,J,L
  RIO C24-10 - licznik
  RIO P24-10 - moduł pozycjonujący - wejście licznika 24 V
  RIO P05-10 - moduł pozycjonujący - wejście licznika 5 V
  RIO A10-10 - interfejs osi
  RIO GATEWAY COP - moduł łączący z panelem operatorskim COP

 • Moduły sygnałowe

  RIO 161xx - 16 wejść binarnych - 24 V DC
  RIO 160xx - 16 wyjść binarnych - 24 V DC
  RIO 8I 8I/O xx - 8 wejść binarnych - 8 wejść/wyjść binarnych - 24 V DC

MULTIPROG, ProCANopen, PRODOC U1 – oprogramowanie

Wymiary