Baumer Hübner

akcesoria

– certyfikat

– instrukcja

– karta katalogowa

Analizator dla enkoderów HENQ1100

 • Konwerter sygnałowy HEAG

  HEAG 150 (1 x HTL/TTL → 3 x HTL/TTL/R)
  HEAG 151 (TTL → TTL)
  HEAG 152 (HTL → TTL)
  HEAG 153 (TTL → HTL)
  HEAG 154 (HTL → HTL)
  HEAG 156 (1Vpp → TTL)
  HEAG 158 (1 Vss → TTL/HTL)
  HEAG 159 (1Vss → 1Vss)
  HEAG 160 (1Vss → 1Vss/TTL/HTL)
  HEAG 171 (4 x TTL → światłowód)
  HEAG 172 (3 x HTL → światłowód)
  HEAG 173 (3 x światłowód → TTL)
  HEAG 174 (3 x światłowód → HTL)
  HEAG 175 (3 x TTL → światłowód)
  HEAG 176 (3 x HTL → światłowód)

 • Sprzęgła

  K 35 (Ø6...12 mm)
  K 50 (Ø11...16 mm)
  K 60 (Ø11...22 mm)

Ramiona reakcyjne

 • Kable i wtyczki

  HEK 8
  HEK8 HQ

Element uziemiający ME 11

Szczotki dla tachoprądnic/jednostki uziemiającej